Biogas wordt geproduceerd door het vergisten van organisch materiaal. Door dit vergistingsproces wordt er biogas en digestaat geproduceerd.

 

Jaarlijkse productie:

24/7 groene stroom!

12 700 000 m3 biogas wordt dmv 3 warmtekrachtkoppelingen (wkk) omgezet in groene stroom en warmte.

26 000 megawatt groene stroom wordt op het distributienet geïnjecteerd.

24/ 7 warmte!

31 500 megawatt warmte gebruikt voor drogen digestaat.

30 000 ton dierlijk digestaat wordt gedroogd met eigen warmte tot 2000 ton organische bodemverbeteraar. www.viridius.be

42 000 ton plantaardig digestaat wordt verwerkt tot: 

  • Dikke fractie - compost
  • Dunne fractie - fosforarme bemesting

600 Ton ammoniumsulfaat.

 Besturingskasten WKK 

Wat verwerken wij:

  • Energie gewassen
  • Plantaardige restproducten van de voedingsindustrie.
  • Varkensmest
  • Een beperkt aantal cat. 3 producten ( geen slachtafval)

 

Wervelbeddroger voor het drogen van ons digestaat tot een organische meststofkorrel.